e x f u n
Gestió de Cementiris

avís legal

Política de privadesa, informació legal i acceptació

Les presents disposicions regulen l'ús del servei del portal d'Internet (des d'ara, el 'Portal') que Pompes Fúnebres Santa Ana, S.A. (des d'ara, *Pomfusa) posa a la disposició dels usuaris d'Internet. Pomfusa amb domicili social en el Carrer Montserrat, s/n, 08760, Barcelona i C.I.F. numero A08142929 està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 8.264, Foli 203, Fulla B-55.518. Telèfon: 937755552. Fax: 937755719 La utilització del Portal atribueïx la condició d'usuari del Portal (des d'ara, el 'Usuari') i implica l'acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal. La prestació del servei del Portal té una durada limitada al moment en el qual l'Usuari es trobi connectat al Portal o a algun dels serveis que a través del mateix es facilitin. Per tant, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions que es proposi utilitzar el Portal, ja que aquest i les seves condicions d'ús recollides en el present Avís Legal poden tenir modificacions. Alguns serveis del Portal accessibles per als usuaris d'Internet o exclusius per als clients dePomfusa, poden estar sotmesos a condicions particulars, reglaments i instruccions que, si s’escau, substitueïxen, completen i/o modifiquen el present Avís Legal i que haurien de ser acceptades per l'Usuari abans d'iniciar-se la prestació del servei corresponent.

 

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del Portal, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, links i altres continguts, així com el seu disseny gràfic i codis font són propietat intel·lectual de la nostra companyia, sense que puguin entendres cedits a l'Usuari cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús del Portal.

 

Protecció de dades personals

Les dades recaptades a través dels formularis de recollida de dades del Portal seran incorporats a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal del que és responsable Pomfusa amb CIF A08142929 i domicili social en carrer Montserrat s/n de Martorell. Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat de prestació de serveis oferts en el Portal, així com la realització d'activitats promocionals. Així mateix, Pomfusa cancel·larà, esborrarà i/o bloquejarà les dades quan resultin inexactes, incomplets o hagin deixat de ser necessaris o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el previst en la legislació en matèria de protecció de dades. Prement el botó de ‘enviar’ del corresponent formulari, l'Usuari consenteix de forma expressa que les seves dades podran ser utilitzades per a la realització dels serveis oferts en el Portal així com per a l'enviament de comunicacions comercials per correu electrònic o per qualsevol altre mitja. No obstant això, l'Usuari podrà oposar-se a l'enviament d'aquestes comunicacions comercials i publicitat assenyalant la casella que a aquests efectes apareix indicada en cadascun dels formularis. Així mateix, en cadascuna dels enviaments de comunicacions comercials, s'indicarà de manera expressa el procediment habilitat per a oposar-se a l'enviament de noves comunicacions comercials. Tota la informació que faciliti l'Usuari a través dels formularis del Portal als efectes anteriors o qualssevol altres haurà de ser veraç. A aquests efectes, l'Usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui i mantindrà la informació facilitada a Pomfusa perfectament actualitzada de manera que respongui, en tot moment, a la situació real de l'Usuari. En tot cas serà l'Usuari l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a Pomfusa o a tercers per la informació que faciliti. D'acord amb la legislació vigent, els Usuaris tenen el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades. A més, en qualsevol moment, poden manifestar el seu desig de NO rebre cap tipus de publicitat. Per a exercitar aquests drets, poden dirigir-se per correu postal a l'adreça: carrer Montserrat s/n. 08760 Martorell, o trucant al telèfon 937755552, o enviar un correu electrònic a l'adreça pomfusa@pomfusa.com. Pomfusa adopta els nivells de seguretat requerits pel reglament de Mesures de Seguretat aprovat pel reial decret 1720/2007 de 21 de desembre.

 

Exclusió de responsabilitat

Pomfusa declina qualsevol tipus de responsabilitat per l'ús maliciós que pogués fer-se per part d'un tercer al connectar-se vostè a la nostra web. Així mateix, no es responsabilitza del dany que es pogués derivar per un incorrecte ús d'aquesta web o a algun dels portals que apareguin com vincles en la nostra web.

 

Legislació

El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola.